Rada Naukowa „Afryki”

dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ

dr hab. Jan Jakub Milewski, prof. UW

dr hab. Bronisław Kazimierz Nowak, prof. UW

prof. dr hab. Stanisław Piłaszewicz, prof. UW

prof. dr hab. Jarosław Różański, prof. UKSW

prof. dr hab. Michał Tymowski

prof dr hab. Ryszard Vorbrich, prof. UAM

prof. dr hab. Henryk Zimoń

prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski

Redaktor naczelna

dr hab. Małgorzata Szupejko

Redaktor tematyczny

dr hab. Marek Pawełczak

Sekretarz redakcji

dr hab. Renata Diaz-Szmidt

Zespół redakcyjny:

red. Wiesława Bolimowska

dr Sabina Brakoniecka

mgr Bogusław Franczyk

dr hab. Ewa Kalinowska

mgr Kinga Turkowska

dr Izabela Will

Redaktor językowy (język polski)

red. Małgorzata Kąkiel

Redaktor językowy (język angielski)

Dafydd Williams

Redaktor językowy (język francuski)

dr hab. Ewa Kalinowska

 

Lista recenzentów zewnętrznych „Afryki” pobierz>>