Zasady przyjmowania tekstów do druku i wytyczne dla autorów pobierz>>

Uwaga! W przypadku autorów nie posiadających co najmniej stopnia naukowego doktora prosimy o dostarczenie pozytywnej opinii promotora lub opiekuna naukowego o złożonym artykule.

Oświadczenie Autora/Autorów pobierz>>

Formularz recenzyjny pobierz>>