Zasady przyjmowania tekstów do druku i wytyczne dla autorów pobierz>>

Uwaga! W przypadku autorów nieposiadających stopnia doktora prosimy o dostarczenie pozytywnej opinii promotora lub opiekuna naukowego o złożonym artykule.

Oświadczenie Autora/Autorów pobierz>>

Formularz recenzyjny pobierz>>

Redakcja informuje, że poza przekazaniem tekstu i formularza recenzentowi oraz przygotowanej przez niego recenzji autorowi nie pośredniczy w korespondencji między nimi.