Serdecznie zapraszamy wszystkich czytelników "Afryki" oraz autorów tekstów na nową stronę internetową "Afryki". Na stronie znajdują się m.in. aktualne informacje o redakcji, wskazówki i wytyczne dla autorów oraz archiwum zawierające pełne teksty artykułów, wzbogacone o wyszukiwarkę tematyczną. Zasoby archiwum będą stale poszerzane. Za pośrednictwem strony można także nadsyłać propozycje tekstów do publikacji.

Czasopismo „Afryka” zaczęło ukazywać się od końca 1994 r. (początkowo jako Biuletyn PTAfr) w charakterze wewnętrznej publikacji informacyjnej. Do 2008 roku było biuletynem dotowanym przez Komitet Badań Naukowych. Od numeru 29 „Afryka” zmieniła swoją szatę graficzną i objętość. Z biuletynu stała się czasopismem naukowym, popularyzującym dorobek polskich afrykanistów. Wydawanie czasopisma jest możliwe dzięki pracy społecznej członków zespołu redakcyjnego, składkom członków PTAfr, pieniądzom z grantu badawczego oraz dotacjom z funduszy na rzecz wspierania naukowej działalności wydawniczej pochodzących z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2018 roku „Afryka” miała 6 punktów i znajdowała się a 89 pozycji listy B czasopism punktowanych MNiSW. Od maja 2019 roku aktualne oraz archiwalne numery czasopisma „Afryka” są indeksowane na międzynarodowej platformie cyfrowej The Central European Journal of Social Sciences and Humanites (CEJSH). CEJSH jest elektroniczną bazą czasopism naukowych: http://pon.edu.pl/index.php/journals?bid=3. Dostęp do wydawanych przez nas treści jest dzięki temu ułatwiony, a widoczność tekstów zostanie znacznie poszerzona, między innymi poprzez obecność w wyszukiwarce Google Scholar.