Zarząd Główny PTAfr

Przewodnicząca - dr hab. Renata Diaz-Szmidt

Wiceprzewodnicząca - prof. dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł

Skarbnik - dr hab. Wiesław Lizak

Sekretarz - dr Joanna Mormul


Członkowie Zarządu

dr Konrad Czernichowski

dr hab. Beata Wójtowicz

dr Izabela Will

prof. dr hab. Maciej Ząbek


Komisja Rewizyjna PTAfr

Przewodniczący:  ks. prof. dr hab. Jarosław Różański

Członkowie: dr Marcin Krawczuk, prof. dr hab. Robert Piętek