Adres:

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Uniwersytet Warszawski

Katedra Języków i Kultur Afryki


Tel.:

22 55 20 517

Redakcja:

692 175 093


Email:

peteafr@gmail.com - redakcja czasopisma "Afryka"

i.will@uw.edu.pl - sekretarz PTAfr

Wydawnictwo ASPRA-JR

 

Adres:

Kopernika 36/40 (budynek OPZZ)

00-924 Warszawa


 

Email:

oficyna@aspra.pl

sekretariat@aspra.pl


 

Tel.:

22 6208156