Adres:

Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne

Katedra Języków i Kultur Afryki

Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa


Tel.:

22 55 20 517


Email:

polskie.towarzystwo.afrykanist@gmail.com - Przewodnicząca i Sekretarz PTAfr

ptafrykanistyczne@gmail.com - redakcja czasopisma "Afryka"