Zarząd Główny PTAfr
Przewodnicząca - dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł

Wiceprzewodniczący - prof. dr hab. Robert Kłosowicz

Skarbnik - prof. dr hab. Jarosław Różański

Sekretarz - dr Izabela Will


Członkowie Zarządu

prof. dr hab. Nina Pawlak

dr hab. Małgorzata Szupejko

prof. dr hab. Ryszard Vorbrich

prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski


 

Komisja Rewizyjna PTAfr

Przewodniczący:  dr hab. Wiesław Lizak

Członkowie:

dr Joanna Mormul

mgr Bogusław Franczyk